Author Archives: İlker ÜNAL

2018-2019 Nesne Tabanlı Programlama I Dersi Notları

CSharp_Kitabi degisken_tanimlama NesneYonelimliProgramlamaTemelleri ders1__dll_olusturma ders2_user_control Ders_3 Ders_4 Ders_5 Ders_6 Ders_7

Posted in Genel | Leave a comment

2017-2018 Mekatronik Analog Elektronik Ders Notları

Ders1 Ders2 Ders3 Ders4 transistor_ornek

Posted in Genel | Leave a comment

2017-2018 Nesne Tabanlı programlama I Ders Notları

degisken_tanimlama ders1__dll_olusturma ders2_user_control Ders5_listbox Ders6_listview Ders7_Checkedlistbox_Datagridview text_dosya_uygulama_8 ders9

Posted in Genel | Leave a comment

2017 Yaz Okulu Nesne Tabanlı Programlama II Ders Notu

SQL_Kullanimi Ders_2_uygulama Not: Vize Sınavı boşluk doldurma şeklinde olacaktır. Nesne2_Final_Uygulama Not: Final Sınavı yukarıdaki uygulamaya göre boşluk doldurma şeklinde olacaktır.

Posted in Genel | Leave a comment

2017 Yaz Okulu Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

ders_1_dll_olusturma ders_2_text_dosya_kullanimi ders_3_text_dosya_uygulama_2 Not: Vize Sınavı için Text dosya kullanımına örnek bir program ve System.IO kütüphanesi hakkında bilgi içeren en fazla 3 sayfalık ödev çıktısı getirilecektir. Ödevlerde ad soyad, numara bilgisi unutulmamalıdır. Final_Uygulama NOT: Final sınavı yukarıdaki örneğe göre boşluk … Continue reading

Posted in Genel | Leave a comment

2018-2019 Bahar Yarıyılı Algoritma ve Programlamaya Giriş Ders Notları

Derse ait notlar… Algoritma_ve_akis_semalari Degisken_tanimlama Degiskenler_veri_tipleri Rapor_1 Rapor_2 Rapor_3 Rapor_4 Rapor_5 Rapor_6 Rapor_7  

Posted in Genel | Leave a comment

2017-2018 Nesne Tabanlı Programlama II Ders Notları

Ders için gerekli olan ders notları….adonet NTP_2 Bu dönem derslerde haftalık uygulama föyleri kullanılacaktır. Her hafta burada yayınlanacak olan haftalık uygulama föyünü derslere getirmeniz gerekmektedir. Ders sonunda uygulama föyü tarafımdan imzalanarak size geri verilecektir. Dönem sonunda imzalı notları tarafıma kontrol ettirerek … Continue reading

Posted in Genel | Leave a comment

Nesne Tabanlı Programlama I (Mekatronik)

degisken_tanimlama ders_2_dll_olusturma ders3 ders4 ders5 ders6 ders_7 (8 Aralık 2017 Mekatronik I. Öğretim, 5 Aralık 2017 Mekatronik II. Öğretim Uygulama Sınavı Çalışma Örneği)

Posted in Genel | Leave a comment

Nesne Tabanlı Programlama I (Bilgisayar Programcılığı)

Ornek_Text_dosya

Posted in Genel | Leave a comment

Veri Tabanı I Dersi

ders1 ders1_ornek ders2 vt1 Lab_Uyg

Posted in Genel | Leave a comment